Norrländsk mat

Från vårt fältkök kan vi erbjuda en rad norrländska specialiteter. Vi förbereder och transporterar all vår mat från miljögodkända storkök och gör sista tillagningen på Muurikkahällar, kokeldar eller grillar.